Автоматичні системи керування технологічним процесом

Автоматизована система управління технологічним процесом (АСУ ТП) - це комплекс рішень технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації управління технологічним обладнанням на промислових підприємствах. Зазвичай під АСУ ТП розуміється автоматизація основних операцій на якійсь його ділянці виробництва, що випускає відносно завершений виріб, рідше - на виробництві в цілому.

Головне завдання більшості АСУТП - отримання певних техніко-економічних результатів:

- підвищення продуктивності праці;

- зниження витрат ручної праці і трудомісткості виробництва;

- економія енергетичних ресурсів, допоміжних матеріалів, тари тощо;

- підвищення якості продукції або забезпечення заданих значень параметрів готових виробів;

- досягнення оптимального завантаження устаткування;

- оптимізація режимів роботи технологічного обладнання.

 

При постановці задач оптимізації поряд з критеріями повинні бути задані обмеження на всі параметри і змінні технологічного процесу, тобто допустимі зміни, які визначають функціонування технологічного процесу. Обчислювальна техніка вирішує завдання управління пуском та зупиненням технологічного обладнання, контролю стану та захисту від перевантажень, підтримання заданого режиму роботи обладнання, оптимізації якісних і кількісних показників роботи окремих агрегатів та технологічного об'єкта в цілому.

 

(044) 232-18-60 (044) 232-18-61, (067) 329-49-92, (067) 329-49-91
Оберіть регіон
ТОВ «Енергетичні системні інновації»
01103, Україна, м. Біла Церква, вул. Гайок, 4А
Тел./Факс: (044) 232-18-60, (044) 232-18-61, (067) 329-49-92, (067) 329-49-91
Всі права належать ТМ "ECI" © 2012-2019